Επικοινωνία

 
 

Φόρμα Επικοινωνίας

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κέντρο Ψυχοθεραπείας - Νικολίνα Ναλμπαντίδου & Ελένη Πόδα
 
Τσιμισκή 10 (Μέγαρον Κόφφα) 546 24 Θεσσαλονίκη
 
Τηλέφωνο: +302313021369
 
Ναλμπαντίδου Νικολίνα:
 
Ελένη Πόδα: